Rádio Prešov

Rádia

Začalo v roku 2008 na frekvencii 91.4 MHz FM. Naším cieľom je poskytovať poslucháčom hlavne informácie lokálneho charakteru o dianí v prešovskom regióne. Rovnako vyplniť priestor na mediálnom trhu, ktorý vznikol po ukončení vysielania Rádia Flash a Rádia Východ. Signál pokrýva územie mesta Prešov a jeho okolie v okruhu tridsiatich kilometrov, čo predstavuje približne 120 tisíc obyvateľov. Ako prešovské lokálne rádio je určené pre obyvateľov mesta, ktorý chcú vedieť, čo a kde sa práve deje, alebo čo sa pripravuje. Aj keď sa považuje za mestské rádio určené Prešovu, dosah pokrytia signálu je širší a zasahuje aj okolité mestá a obce. Okrem príjemnej hudby ponúka aktuálne informácie. Chce plniť úlohu informačného portálu mesta Prešov, prináša poslucháčom informácie od samosprávy, orgánov štátnej správy o kultúrnych a športových podujatiach. Chce vyhľadávať aktuálne problémy občanov a organizovať diskusie na problémové témy.

Mestá pokryté signálom:

Prešov, Veľký Šariš, Sabinov, Lipany a okolie

Frekvencie:

Prešov: 91.4 MHz

Ponuka produktov:

reklamný spot, reklamná súťaž, upútavky na súťaž, reklamný rozhovor, čítaný oznam, sponzoring, pracovná inzercia